Oferta
Harina 1kg
148,00 148.0 UYU
Oferta
Salvado de Trigo 300g
67,00 67.0 UYU
Oferta
Azúcar 900g
199,00 199.0 UYU
Oferta
Mascabo 500g
154,00 154.0 UYU
Oferta
Avena 300g
151,00 151.0 UYU
Oferta
Arroz Integral 1kg
141,00 141.0 UYU
Oferta
Arroz 1kg
141,00 141.0 UYU
Oferta
Polenta 500g
154,00 154.0 UYU
Oferta
Cacao 200g
357,00 357.0 UYU
Oferta
Aceite de Oliva 500 ml
367,00 367.0 UYU
Oferta
Aceite de Oliva 250g
258,00 258.0 UYU
Oferta
Harina Integral 1kg
150,00 150.0 UYU
Oferta
Canela en polvo
218,00 218.0 UYU
Oferta
Clavo de olor en polvo
278,00 278.0 UYU
Oferta
Curry en polvo
273,00 273.0 UYU
Oferta
Mix de pimientas
358,00 358.0 UYU
Oferta
Pimienta negra
257,00 257.0 UYU
Oferta
Sal Marina mix Griego
203,00 203.0 UYU
Oferta
Sal Marina mix Mediterráneo
203,00 203.0 UYU
Oferta
Vinagre de Manzana 250 ml
192,00 192.0 UYU
whatsapp whatsapp